Werkt u met de KAUW applicatie?

TriLogic+ Automation bv verzorgt vanaf 2001 voor KAUW:.
  • het beheer en onderhoud
  • de helpdesk functie
  • de analyse en implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving
  • het uitbrengen van nieuwe versies
Wilt u meer informatie over KAUW?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Werkt u met de KAUW applicatie?

TriLogic+ Automation bv verzorgt vanaf 2001 voor KAUW:.
  • het beheer en onderhoud
  • de helpdesk functie
  • de analyse en implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving
  • het uitbrengen van nieuwe versies
Wilt u meer informatie over KAUW?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

KAUW

Met de flexibilisering van arbeidstijden is het in veel gevallen noodzakelijk geworden om voor individuele medewerkers te gaan plannen op welke dagen zij hun arbeidsprestatie verrichten, hoe lang zij per dag werken, en op welke dagen zij afwezig (zullen) zijn en om welke reden.

De medewerker moet weten hoeveel uren hij of zij nog te werken heeft, wat er aan verlofuren rest en wanneer hij of zij dit verlof kan opnemen. De werkgever moet zicht hebben op de aan- en afwezigheid van medewerkers.

Om dit te kunnen is het noodzakelijk om de individuele roosters uit te zetten over het jaar, rekening houdend met werktijdfracties, verlofrechten, blokdagen en eventuele bijzondere rechten zoals ouderschaps- en seniorenverlof. Deze roosters moeten kunnen worden vastgelegd. Als de roosters van alle medewerkers in een organisatieonderdeel (een afdeling, een directie of iets dergelijks) zijn vastgelegd en berekend, is daaruit af te lezen of op de juiste kalenderdagen de juiste (minimale) aanwezigheid kan worden gerealiseerd.

Als zich gedurende het jaar wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld als een medewerker in deeltijd gaat werken, of ouderschapsverlof gaat genieten, moet niet alleen het individuele rooster voor de betreffende medewerker worden herberekend, maar moeten ook de gevolgen voor de afdelingsplanning in de gaten gehouden worden.

KAUW, de KANS ArbeidsUrenplanner in Windows, biedt de mogelijkheid om deze planning en registratie tot in de puntjes te verzorgen. KAUW is een eenvoudig te bedienen systeem, op de PC, onder Windows, waarmee u aan- en afwezigheidsplanningen per jaar, maand of dag kan maken, voor individuele medewerkers en voor organisatieonderdelen.

KAUW werkt stand-alone of in een netwerk omgeving.

TriLogic+ Automation bv
020
info
Johan van Hasseltweg 26 C
1022 WV AMSTERDAM
sales
support
kauw
home
jouw idee gerealiseerd
i-bms
kauw
contact

© 1996-2023 TriLogic+ Automation B.V. All rights reserved.